Hallar Meybaum: varustuskindluse riske ei tohi jätta ettevõtjatele

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liidu tegevdirektor Hallar Meybaum avaldas ERR-ile arvamusloo, milles arutles elektrienergiaga seotud probleemide üle. Ettevõtjate poole pealt tõi ta välja, kui oluline on neil saada kinnitus, et riik ei korda vigu elektrienergiaga varustamise riskide juhtimisel ja vajadusel hoitakse elektri hind ajutiste meetmetega Eesti ettevõtjatele teiste riikide tarbijatega võrreldes konkurentsivõimelisel tasemel. Riik ei peaks pidevalt üllatuma, vaid juhtima Eesti ettevõtetele avalduva kõrge elektrihinna riske. Elektri varustuskindluse ja sh elektrienergia hinna riske ei tohi jätta ettevõtetele ning selliste riskide juhtimist ei ole aega lükata järgmisele riigikogu koosseisule.

Lisaks tõi ta välja, et universaalteenus ei ole eraldiseisvalt hea pikaajaline lahendus, sest see ei anna tarbimisest hoidumiseks vajalikku signaali, kuid see on kodutarbijatele vähemalt midagi, et ostujõu vähenemist pidurdada ja vähendada Eesti majanduses inflatsioonisurvet. Isegi kui universaalteenus oleks kättesaadav ka ettevõtjatele, siis ei saaks 200 eurot/MWh pidada hinnaks, millega Eesti tööstusettevõtetel oleks võimalik konkureerida naaberriikide tööstusettevõtetega, kelle abistamiseks, sh inflatsioonisurve vähendamise eesmärgil, on riigid jõuliselt sekkunud.

Veel hullem sellest, et Eesti ettevõtete konkurentsivõime säilitamisel on riik võtnud elektrienergia kõrge hinna probleemi ignoreeriva hoiaku, on Elering isegi väga kõrgete elektrihindade olukorras rõhutanud vajadust tõsta elektrienergia kulu tarbijatele taastuvenergiatasu näol veelgi. Mis lisaks sellise ettepaneku absurdsusele vähendab niigi kriitilises olukorras elektritarbijatest ettevõtjate toimetulekut veelgi.

Kui riik jätkuvalt ignoreerib ettevõtjate abipalvet reageerida konkurentsivõime hoidmiseks seoses kõrge elektrienergia hinnaga, et hoida Eesti ettevõtete elektrienergia kulu samal tasemel vähemalt lähi piirkonna riikidega, kes toetavad rahaliselt oma ettevõtteid, siis peab riik mitte väga kaua ootama, et üllatuda jälle, et Eesti ettevõtted massiliselt koondavad, investeeringuid tootmise käigushoidmisesse ei tehta ning meie naaberriikide ettevõtjad võtavad meie turu.

Allikas ja täismahus arvamuslugu: https://www.err.ee/1608819889/hallar-meybaum-varustuskindluse-riske-ei-tohi-jatta-ettevotjatele