Sidusgrupid ühehäälselt titaandioksiidi klassifitseerimis-hääletuse edasilükkamise poolt

TiO2

14-15 veebruar 2019 toimub REACH komitee kohtumine, kus muu hulgas peaks hääletusele tulema titaandioksiidi võimalik klassifitseerimine. Teatavasti esitas Euroopa Komisjon detsembris REACH-komitee kohtumisel CLP-määruse 14. ATP eelnõu, mis sisaldas ettepanekut klassifitseerida titaandioksiid (TiO2) kantserogeenseks sissehingamise teel. Komisjon kavatseb nüüd viia selle ATP edasi liikmesriikide hääletusele 14. – 15. veebruari REACH-komitees. 

Eelnõu osas läbi viidud avalikul konsultatsioonil osales ligikaudu 450 vastajat (organisatsiooni), kes praktiliselt ühehäälselt avaldasid seisukohta eemaldada TiO2 klassifitseerimise küsimus 14. ATP-st. 

Samal ajal on ka WTO-teatamise raames vähemalt kaks riiki (Austraalia, Uus-Meremaa) esitanud oma vastuväite TiO2 klassifikatsiooni suhtes. 

Eelnõust, tööstuse seisukohtadest ning muust olulisest saab täpsemalt lugeda meie siseveebist.