EKTL pidas üldkoosolekut ja tänas pikaaegset auliiget Helgi Rõõsi

EKTL

11. septembril toimus EKTLi jaoks väga oluline üldkoosolek, mis lisaks tavapärastele päevakorrapunktidele käsitles ka kevadel koroonaviiruse tõttu ära jäänud üldkoosoleku teemasid. Peamised tulemused olid Liidule uue juhatuse valimine (selle kohta loe täpsemalt SIIT), 2019. a. tegevusaruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine ning 2021 .a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine. 

Lisaks ametlikule osale pühendati seekordsel koosolekul aega ja tähelepanu  Liidu liikme tänamisele. Juhatuse esimees Meelis Eldermann kutsus koosoleku avamise käigus üldkoosoleku ette Liidu pikaaegse auliikme Helgi Rõõsi. H. Meybaum selgitas, et EKTLi esimene tegevdirektor H. Rõõs, kellele võlgnetakse tänu Liidu tegevuse käimalükkamise, välissidemete loomise ja Hoolime ja Vastutame programmi algatamise eest, on andnud teada oma tagasitõmbumissoovist Liidu tegevusest. Koos M. Eldermanniga meenutati Liidu algusaegu, mille juures olid vaid paar inimest s.h. Rõõs ning rõhutati ja tunnustati pikaaegset tööd ja järjepidevuse kandmist.

H. Rõõsile anti üle EKTLi poolne tänukiri ning kuulati ära tema tagasitõmbumissoovi põhjendused ja omapoolsed tänusõnad.

Üldkoosoleku protokolli ja ettekande leiab meie siseveebist.

Täname: foto autor A. Telling