Tartu Ülikooli Katsekoda

 
Aadress
Tartu Ülikool, Ravila 14A, 50411 Tartu
Esindaja
Koit Herodes
E-post
koit.herodes@ut.ee
Telefon
372 7376030

Tegevusvaldkonnad
Õppe-, teadus- ja arendustegevus loodusteaduste valdkonnas

Katsekoda on üksus Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna Keemia instituudi koosseisus, mille eesmärk on ülikooli teaduspotentsiaalil ja kompetentsusel baseeruv metroloogia- ja mõõtetehnikaalane teadus- ja arendustegevus ning sellega seotud teenuste osutamine ülikooli sees ja ülikoolist väljapoole.

TÜ Katsekoja kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017. Katsekoda tunnustati esmakordselt akrediteeritud katselaborina aastal 2003 ja kalibreerimislaborina aastal 2008.